hosting / domain

bilgisayar dersleri

webdizayn

web tasarım

Php Dersleri


PHP, çoğunlukla dinamik ve interaktif web sayfaları oluşturmak için kullanılan sunucu taraflı bir betik programlama dilidir. Dil yazım kuralları açısından C ve Perl e benzer. Çoğu işletim sistemi ve web sunucusu ile birlikte kullanılabilir. PHP, "PHP: Hypertext Preprocessor" anlamına gelen özyineli bir tanımdır. Eski haliyle Personal Home Pages olan PHP, 1993 yılında Rasmus Lerdorf tarafından geliştirilmeye başlamıştır.

Daha çok dinamik web içeriği oluşturmak için kullanılan PHP, son zamanlarda IBM, Oracle ve Zend'in girişimleriyle kurumsal yazılım geliştirme platformu haline getirmeye çalışılmaktadır. 2006 senesinin Kasım ayı itibarıyla tüm dünya çapında 25 milyondan daha fazla alanda kullanılmakta ve bu sayı giderek artmaktadır.


| Bir Arttırmak veya Azaltmak | | Bir Dosya İşlemi Örneği: Konuk Defteri | | Bir Fonksiyonu durdurmak için: Öl! | | Browser Yetenek Dosyası: Browscap.ini | | chr() | | Değişkenler | | Değişkenlerin Kapsamı: global ve static | | Dizi Değişken Oluşturmak | | Dizi Değişkenler | | Dizi Değişkenleri Kullanalım | | Dizi Değişkenlerin Düzenlenmesi | | Diziden Kesit Alma: array_slice() | | Dizilere Değişken Ekleme: array_push() | | Dizileri Birleştirme: array_merge() | | Dizileri Sıralama: sort() ve rsort() | | Dizin içeriğini listeleme: opendir() ve readdir() | | Dizin oluşturma: mkdir() | | Dizin silme: rmdir() | | Dizinin İlk Elemanını Silme: array_shift() | | Dizinlerle İşlemler | | do..while | | Döngüler | | Döngüyü Sona Erdirmek İçin: break | | Döngüyü Sürdürmek İçin: continue | | Dört Yararlı Fonksiyon | | Dosya "çıkartma" | | Dosya açma | | Dosya boyutu: filesize() | | Dosya çalıştırılabilir mi? is_executable() | | Dosya İşlemleri | | Dosya mı, dizin mi? is_file() ve is_dir() | | Dosya okuma: fgets(), fread() ve fgetc() | | Dosya okunabilir mi? is_readable() | | Dosya var mı? file_exits() | | Dosya yazılabilir mi? is_writable() | | Dosyalar hakkında bilgi | | Dosyalar oluşturma ve silme | | Dosyaya son erişim tarihi: fileadate(), filemtime() ve filectime() | | Dosyaya yazma ve ek yapma: fwrite() ve fputs() | | Düzenli İfade Fonksiyonları | | Düzenli İfadeler | | Düzenli İfadelerde Özel Karakterler | | ereg() ve eregi() | | ereg_replace() ve eregi_replace() | | Escape | | Eşleştirme deyimleri ve işaretler | | Fonksiyon | | Fonksiyona Varsayılan Değer Vermek | | Fonksiyonlar | | For Döngüsü | | Foreach | | Form ile işlemciyi Birleştirelim | | Form'dan GET Metoduyla Gelen Bilgiler | | Form'dan POST Metoduyla Gelen Bilgiler | | Formlar | | fseek() ile ölçü belirleme | | Güvenli Socket ve İnternet Erişimi Katmanı | | Harici Dosya (include) | | If Deyimi | | IIS 4.0 ve 5.0 | | İlişkili Dizileri Sıralama: asort() ve ksort() | | Include Mu, Require Mı? | | İşlemciler (Operatörler) | | Karakter Grupları | | Kullanımdaki dosyayı kilitleyin! | | Linux'ta Program Derlemek | | Metin Düzenleme ve Düzenli İfadeler | | mySQL veri türleri | | MySQL Veritabanı | | Nesne Oluşturmak | | Nesneler | | number_format() | | ord() | | Parola ve SSL | | PHP ile Veritabanı | | PHP İşbaşında | | PHP Programını Durdurmak | | PHP ve Veritabanı | | PHP ve Web Sunucusu | | PHP'de Güvenlik | | PHP'de Program Denetimi | | PHP'nin Yapı Taşları | | PHP'ye Giriş | | PHP-MySQL İlişkisi | | printf() ve sprintf() | | PWS 4.0 | | Sabit Değerler | | split() | | sql_regcase() | | strlen() | | substr() | | Switch Deyimi | | Switch İçin Kısa Yol | | Tarih ve Saat Düzenleme | | Tarih ve Saat Verisi | | Temel Alfanümerik Fonksiyonları | | Tırnak İşareti Sorunu | | trim() | | Tür Değiştirme | | Unix / Linux Sistemleri | | URL Kodları | | Veri Türleri | | While Döngüsü | | Windows PWS ve IIS | | Windows'da Apache | | Windows'da MySQL |