hosting / domain

bilgisayar dersleri

webdizayn

web tasarım

Netscape Communicator Programı


Nescape Communicator programında 6 ana menü vardır. Sırasıyla;

- Dosya
- Düzen
- Görünüm
- Git
- Communicator
- Yardım

Menüleri inceleyecek olursak;

A) Dosya Menüsünde Sırasıyla;

Yeni : Bu menude:

Navigator penceresi (Ctrl +N) : Bir kerede birden fazla sayfa görüntülemek için kullanılan komuttur.Önce yeni pencerede ana sayfanızın bir kopyası görüntülenir,ancak bu sayfayı kullanarak başka bir sayfayı görüntüleyebilirsiniz.

İleti (Ctrl +M) : Mail gönderme komutudur.

Boş Sayfa : Netscape Communicator ortamında yeni bir sayfa açma komutudur.

Sayfa Aç (Ctrl +Q) : Yeni bir sayfaya geçmek için, sayfanın yerini(adresini) belirten URL 'yi yazmamız gerekir.Sayfa Aç öğesini seçtikten sonra Yeni URL'yi yazıp tıkladıktan sonra karsımıza istediğimiz sayfa gelir.

Yeni Adla Sakla : Netscape Communicator programı içinde kullanılan bir sayfanın ya da yeni acılan bir sayfanın adını değiştirme komutudur.

Sayfayı Gönder : Netscape Communicator ortamında var olan ya da yazılan herhangi bir metin ya da dosyayı başka bir ortama gönderme komutudur.

Sayfa Düzenle : Netscape ortamında iken çalıştırılan dosya ya da metin üzerinde yapılan değişiklikleri(yazı biçimi,artalan rengi,yazı tipi v.s.) kendi bilgisayarımıza aktarma komutudur.

Çevrim Dışı : Ağ bağlantısı kipini değiştirir.Bu menunu içinde bulunan Uyumlastır ise:Öğeleri çevrimdışı kullanım için aşağı yükler ve gönderilmemiş iletileri gönderir.

Sayfa Ayarları : Netscape Communicator ortamında sayfanın yapısında değişiklik (kenar boslukları, belge başlığı, sayfa numarası, yazıldığı tarih...) yapma komutudur.

Yazdırma Önizleme : Netscape Communicator ortamında bir sayfayı yazıcıdan çıkarmadan önce kontrol etme ve ön izleme için kullanılan komuttur.

Yazdır : Netscape Communicator ortamında bir sayfayı yazıcıdan çıkarmak için kullanılan komuttur.

Kapat : Netscape ortamından çıkış komutudur.

B) Düzen Menüsünde Sırasıyla:

Kes (Ctrl + X) : Bir dosya ya da metni ekrandan silerek başka bir ortama taşımamızı sağlayan komuttur.

Kopyala (Ctrl + C) : İnternet explorer ortamında herhangi bir belgeyi ya da metni kopyalamayı sağlayan komuttur.

Yapıştır (Ctrl + V) : Önceden kopyalanmış bir verinin istenilen ortama yapıştırılmasını sağlayan komuttur.

Tümünü Seç (Ctrl + A) : İstenilen belgenin tümünü seçmek için kullanılan komuttur.