hosting / domain

bilgisayar dersleri

webdizayn

web tasarım

Monitör


Bilgisayarın en önemli çıktı aygıtıdır. Monitörler bir plastik muhafaza içerisinde gerekli elektronik devreleri, güç transformatörünü ve resim tüpünü içerir. Bir monitörün resim tüpü bir TV tüpü gibi çalışır.

Çalışma sistemlerine göre monitör çeşitleri :

CRT (CATHODE RAY TUBE)
LCD (LIQUID CYRISTAL)
Gas Plasma Monitörler

Boyutlarına göre monitörler :

14”, 15”, 17”, 21”, 25”

CRT Monitörler : Katot ışınlı tüp yapısal olarak bir TV’ninkine benzer. Bir renkli monitörde üç adet katot tabancası bulunur. Katot tabancaları havası alınmış katot tüpü içinde ekranın hemen önündeki fosfor noktacığını elektron bombardımanına tutar. Çarpan elektronlar fosfor noktacığını kısa bir süre için parlatır. Bu işlem çok hızlı ve süreklidir.

LCD Monitörler : Yapıları nedeniyle mobil tesislerde kullanılır. Çalışma sistemleri basittir. LCD monitörde görüntü ışığa duyarlı bir plastik tabaka içinde sıvı kristalin ışığı yansıtmasıyla sağlanır. Bundan anlaşılacağı üzere LCD monitörler ışıksız ortamlarda kullanışsızdırlar.

Monitör seçimi : Ekranın büyüklüğünü yapacağımız işe ve amaca göre seçmeliyiz. Büyüklükle beraber çözünürlüğe de dikkat edilmelidir.