hosting / domain

bilgisayar dersleri

webdizayn

web tasarım

Uzaktan Erişim


Modemlerin diğer bir kullanım alanı da dial-up bağlantılarla Internet'e bağlanmaktır. Dial-up bağlantılar, kendi modemleri ve telefon bağlantıları aracılığıyla bir RAS server'a bağlanırlar. Bu bağlantının olabilmesi için, şüphesiz RAS server üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılması gereklidir. Uzaktan erişim (remote access), LAN networklerine göre değişik protokoller tarafından desteklenir.

PPP (Point-to-Point Protocol) : TCP/IP, IPX, NetBEUI, AppleTalk gibi çok sayıda protokolü destekleyen bir protokoldür. Windows NT PPP sadece TCP/IP, IPX ve NetBEUI protokollerini destekler.

PPTP (Point-to-Point Tuneling Protocol) : Internet üzerinden erişimi sağlayan protokoldür. PPTP teknolojisi çok prokollü sanal bir network’ü yaratır. RAS Server’larına modem’ler aracılığıyla ulaşılır. PPTP ise RAS server’lara Internet üzerinden erişimi sağlar. PPTP protokolü PPP paketlerinin TCP/IP networkleri üzerinden yönlendirilmesini sağlar. PPTP, TCP/IP, IPX ve NetBUEI protokollerini destekler. Ancak uzak (erişilecek) network bir TCP/IP network’ü olmalıdır.