hosting / domain

bilgisayar dersleri

webdizayn

web tasarım

Binary Language (İkili Dil)


İkili dil, bit ve sekiz bitin oluşturduğu baytlardan oluşan bir dildir. Bilgisayar içinde verilerin temsili için ikili dil kullanılır. Dilin ana bileşenleri bit ve bayttır. Bit, bir ya da sıfırı (1, 0 ya da açık/kapalı) olarak belirtilir. Bayt (byte) ise sekiz bitten oluşan bir bit kümesidir. Bayt bir karakteri ifade etmek için kullanılır.

Örneğin F karakterini temsil etmek için 11010100 gibi bir baytı ya da sekiz biti kullansak, bilgisayar içinde F karakterini sayısal olarak temsil edebilecek bir sisteme sahip olmaz mıyız?

İşte böylece bitler, baytlar ortaya çıkmıştır. Ardından sistem daha fazla bilgiye gereksinim duyduğu için diğer ölçüler de geliştirilmiştir.

Tablo : Bilgisayar değerleri.

Depolama BirimiDeğeri
Bit1/0
Bayt8 bit
Word (sözcük)16 bit
Kilobayt (KB)1024 Bayt
Megabayt (MB)1,048,576 Bayt
Gigabayt (GB)1,073,741,824 Bayt