hosting / domain

bilgisayar dersleri

webdizayn

web tasarım

Response.End


Response.flush metodunun tam tersidir sunucu bu satırı gördüğünde sunucu işlemlerini durdurup o zamana kadar olan tampon hafıza değerlerini browser'a gönderir ve Çalışmasını durdurur.

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>Response end</title>
</head>
<% @ LANGUAGE=VBScript CODEPAGE=1254 %>
<%
Response.buffer=true
%>
Bu yazıdan sonraki yazılar gözükmeyecek çünkü sunucu bu satırdan sonraki response.end stırında çalışmasını durduracak
<%
response.end
%>
İşte bu yazı hiçbir zaman Gözükmeyecek.
</html>