hosting / domain

bilgisayar dersleri

webdizayn

web tasarım

Response ve Requset Nesneleri


Response Nesnesi

Response.write
Response.Redirect
Response.Flush
Response.Clear
Response.End

Request Nesnesi

Request.Querystring
Request.Querystring de form kullanımı
Request.ServerVeriables